CD/DVD 'دکتر فوژان زینی'

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فـــوژان زینـی

رواندرمانگر، نویسنده و موسس و مدیر عامل (کانون پرورش "P.G.I")

دكتر فوژان زيني نويسنده رواندرمانگر، موسس و مديرعامل كانون پرورش روان مي‌باشد كه سازماني است غيرانتفاعي و گسترده كه

شامل خدمات مشاوره‌اي و روان درماني براي تمامي گروههاي مختلف فرهنگي با زبانهاي مختلف ميباشد. او متخصص روابط عاطفي

است و در درمان افسردگي، اضطراب ناهنجاريهاي خانوادگي تجربه بسيار دارد و سمينارهاي تعاملي و تجربي براي رواندرمانگران و

شركتها و عموم جهت رشد، پرورش و تاثيرگذاري، ارائه مي‌دهد.


خرد بدن
عنوان : خرد بدن
زمان : 37 دقیقه
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 100000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
خرد رهایی از احساسات
عنوان : خرد رهایی از احساسات
زمان : 33 دقیقه
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 100000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
خرد خواب آسوده
عنوان : خرد خواب آسوده
زمان : 36 دقیقه
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 100000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
خرد آرامش درون
عنوان : خرد آرامش درون
زمان : 30 دقیقه
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 100000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)