دکتر فرهنگ هلاکویی » شخصیت سالم

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت سالم
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت سالم
زمان : 12 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)

مواردی که در این سمینار به بحث گذاشته می شود:

تعریف و یا توضیح شخصیت، چگونگی شکل گیری و سپس رشد شخصیت و همچنین سخنانی بسیار پربار در مورد انواع تیپ های شخصیت (مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب و همچنین 100 شخصیت سالم) از دکتر هلاکویی

1)نگاهی به موضوع شخصیت (هلاکویی)

2) تشکیل شخصیت (دکتر جواد نفیسی)

3) رشد شخصیت (دکتر رابرت مرادی)

4) تیپ مهرطلب (دکتر هلاکویی)

5) تیپ مهرطلب 2 (دکتر هلاکویی)

6) تیپ مهر طلب 3 (دکتر هلاکویی)

7) تیپ برتری طلب 1 (دکتر هلاکویی)

8) تیپ برتری طلب 2 (دکتر هلاکویی)

9) تیپ عزلت طلب 3 (دکتر هلاکویی)

10) شخصیت سالم 1 (دکتر هلاکویی)

11) شخصیت سالم 2 (دکتر هلاکویی)

12) سخصیت سالم 3 (دکتر هلاکویی)

13) شخصیت سالم 4 (دکتر هلاکویی)

14) شخصیت سالم 5 (دکتر هلاکویی)