دکتر فرهنگ هلاکویی » استرس یا فشار روانی اجتماعی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
دکتر فرهنگ هلاکویی - استرس یا فشار روانی اجتماعی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - استرس یا فشار روانی اجتماعی
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)

ü استرس در سه زمینه بیشتر وجود دارد

ü 10 موضوعی که مردم به خاطر آن دچار استرس می شوند

ü 40 مورد از مشخصات فردی که استرس دارد

ü فرد استرس دار حادثه را به فاجعه

ü مسئله تعمیم دادن

ü موضوع قیاس که از کودکی ما می آید.

ü بدون هدف و استراتژی بودن

ü ذهن و زندگی در گذشته و آینده بودن

ü مقایسه و مسابقه

ü نپذیرفتن مسئولیت

ü مهربان نبودن و مهرطلبی

ü مسئله بسیار بسیار مهم وقت و زمان

ü در محیطی که کار می کنیم سه احتمال وجود دارد

ü 55 مورد است که به آن اشاره می شود و اگر بعضی از این موارد، به شما می خورد به آن توجه کنید.