روانشناسی و تربیتی » لجبازی و برخی از مشکلات شایع کودکان

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
راهنمای علمی، کاربردی و ساده والدین در درمان لجبازی و برخی از مشکلات شایع کودکان
عنوان : راهنمای علمی، کاربردی و ساده والدین در درمان لجبازی و برخی از مشکلات شایع کودکان
تعداد صفحه : 282
نوبت چاپ : اول
نویسندگان : محسن محمودوند
قیمت : 180000 ريال
شابک : -

فهرست:
چه زمانی میتوان گفت که کودک لجباز است؟

بخش دوم:

مهارتها و اصول تربیتی
مهارت توجه کردن
مهارت نادیده گرفتن
مهارت گوش دادن
فواید گوش دادن
مهارت تشویق کردن
تفاوت رشوه با تشویق در چیست؟
مهارت دستور دادن
مهارت تنبیه کردن
چگونه اصول تشویق و تنبیه را به کار ببریم
محروم سازی
مهارت هماهنگی بین والدین

بخش سوم:

توصیه ها و اقدامات تکمیلی
خشم خود را کنترل کنید
مواظب افکار و باورهای غیرمنطقی باشیم
برای بیرون از خانه برنامه داشته باشیم
به کودک حق انتخاب دهید

بخش چهارم:

برخی از مشکلات شایع کودکان
دروغگویی
ناسازگاری با تولد فرزند جدید
ناسازگاری بین خواهران و برادران
استفاده زیاد از رسانه ها و بازیهای کامپیوتر
فقدان مسئولیت و بی نظمی
غذا نخوردن