روانشناسی و تربیتی » فنون کاربردی مشاوره در مدرسه

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
فنون کاربردی مشاوره در مدرسه
عنوان : فنون کاربردی مشاوره در مدرسه
تعداد صفحه : 212
نوبت چاپ : چاپ اول، پاییز 1392 (منتشر شد جدید)
نویسندگان : دکتر مرتضی حاج بابایی، ارش حاج بابایی
قیمت : 110000 ريال
شابک : 7-86-8875-964-978

در اين کتاب نگارندگان تلاش کرده‌اند با ارائه مرام نامه‌اي اخلاقي، گلچيني از دانش کاربردي براي مشاوران و

روانشناسان، رايج‌ترين مشکلات و توصيه‌هايي که مي‌تواند از طرف مشاور به دانش‌آموز ارائه شود، اصول و فنون

کاربردي مشاوره در مدارس و آزمونهاي کاربردي را تاليف نمايند.

قسمتی از فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه:................................................................................................................... 4

فصل يك: مرام نامة اخلاقي .............................................. 11

 

فصل دو: فرايند مشاوره در مدرسه....................................... 21

- راهنمايي ........................................................................................................ 22

- برنامه‌ريزي ................................................................................................... 28

- مشاوره ......................................................................................................... 34

- مداخله............................................................................................................. 36

- درمان ............................................................................................................. 38

 رفتار غيركلامي موثر بر ارتباط مشاوره‌اي ..................................... 90

- ده رفتار كلامي مؤثر بر ارتباط مشاوره‌اي ............................................ 91

- ده رفتار غيركلامي آسيب زننده به رابطه مشاوره‌اي ............................ 91

- ده نكته كاربردي در مشاوره ..................................................................... 92

- آشنايي با خواب و مراحل آن .................................................................... 94

- ده قانون مهار خشم و پرخاشگري ........................................................... 99

- ده نكته در مورد اهداف مشاوره ............................................................... 105

- ده نكته در مورد مشاوره به اقليت‌ها......................................................... 106

- ده محور اساسي در مشاوره براي مدارس ابتدايي ............................... 108

- ده حق انساني هر دانش‌آموز....................................................................... 110

 

فصل پنج: توصيه‌هاي كاربردي براي مشاوره با دانش‌آموز ............... 112

- نشانه‌هاي هيجاني و عاطفي استرس را بشناسيم.................................... 112

- نشانه‌هاي ذهني و عاطفي استرس را بشناسيم........................................ 112

- نشانه‌هاي فيزيكي و عاطفي استرس را بشناسيم.................................... 113

- نشانه‌هاي رفتاري و عاطفي استرس را بشناسيم ................................... 114

- مهارتهاي نه گفتن ........................................................................................ 114

- ده نكته مهم براي شناخت كودكان در مقطع ابتدايي .............................. 118

- ده تكنيك براي ابراز وجود كردن ............................................................. 120

- ده كاربرد اطلاعات شنيداري ...................................................................... 122

- ده مانع در راه گوش دادن مفيد و مؤثر.................................................... 124

- آشنايي با نشانه‌هاي فيزيكي در ضعف اعتماد بنفس ............................ 126

- آشنايي با نشانه‌هاي رفتاري در ضعف اعتماد بنفس ............................ 127

- آشنايي با نشانه‌هاي ذهني در ضعف اعتماد بنفس.................................. 128

- آشنايي با نشانه‌هاي اخلال‌گري و جلب توجه در كودكان و نوجوانان...... 129

- آشنايي با نشانه‌هاي كم‌رويي و هراس اجتماعي در كودكان و نوجوانان.. 131

- آشنايي با نشانه‌هاي ابتلا به اختلال A.D.H.D در دوره پيش دبستاني...... 132

- آشنايي با نشانه‌هاي ابتلا به اختلال A.D.H.D در دوره دبستاني .... 133

- آشنايي با نشانه‌هاي ابتلا به اختلال A.D.H.D در دوره نوجواني .... 134

- آشنايي با نشانه‌هاي عزت نفس پايين در كودكان و نوجوانان ............ 135

- آشنايي با نشانه‌هاي مورد سوء استفاده جنسي واقع شدن در كودكان و نوجوانان  ...... 136

- آشنايي با نشانه‌هاي اختلال نافرماني و لجبازي .................................... 138

- آشنايي با نشانه‌هاي اختلال بيزاري از مدرسه ....................................... 139

 

فصل شش: آزمونهاي كاربردي در مدارس .............................. 141

- آزمون كنترل خشم ........................................................................................ 141

- آزمون ابراز وجود ............................................................................................. 144

- آزمون A.D.H.D............................................................................................ 152

- آزمون گسترة توجه ........................................................................................ 158

- آزمون مهارتهاي تمركز و توجه ..................................................................... 160

- آزمون حافظه .................................................................................................. 165

- آزمون مهارتهاي گوش دادن .......................................................................... 167

- پرسشنامه خودسنجي اضطراب ..................................................................... 180

- آزمون خودسنجي سطح استرس .................................................................. 184

- آزمون تشخيص شدت اضطراب ..................................................................... 188

- آزمون خودسنجي مديريت زمان ................................................................... 192

- آزمون عزت نفس كودكان .............................................................................. 195

- آزمون شخصيتي وودورث ............................................................................... 205


منتخبی از متن کتاب

 

 

 

 

 

نشانه‌هاي هيجاني و عاطفي استرس را بشناسيم

 

■ دلواپسي

■‌ ترس‌هاي بي‌مورد

■‌ كابوس‌هاي شبانه

■ گريه‌هاي بي‌مورد

■ احساس تنهايي كردن

■‌ پرخاشگر شدن

■■ زود رنج شدن

■ دل شوره و نگراني زياد داشتن

■ از دست دادن حس شوخ طبعي

■ حال و حوصله هيچ كاري را نداشتن

■ بدبين شدن

■ در خود فرو رفتن

 

نشانه‌هاي ذهني استرس را بشناسيم

 

■‌ ترديد در تصميم‌گيري

■‌ نداشتن تمركز كافي

■‌ فراموشي

■‌ ناتواني در به ياد آوردن وقايع اخير

■ افكار تكرار شونده

■ افزايش اشتباهات

■ بي‌نظمي

■ قضاوت اشتباه در مورد خود و اوضاع و احوال

■‌ احساس بي‌قرار بودن

■‌ توجه افراطي به جزئيات امور

■‌ مختل شدن يادگيري

■ كاهش عملكرد تحصيلي

 

نشانه‌هاي فيزيكي استرس را بشناسيم

 

■ سفت شدن عضلات

■ كمردرد

■ زخم معده

■ سرگيجه

■ عرق كردن

■ دست‌ها و پاهاي سرد

■ خستگي شديد

■ مشكلات خوابيدن

■ صداي زبر

■ دهان خشك

■ گردن درد

■ تنفس نامرتب

■ پرش‌ غيرعادي عضلات

■ تپش قلب

■ اسهال

■ حالت تهوع داشتن

■ درد معده و دل نگراني و تشويش

■ تكرار ادرار

 

 نشانه‌هاي رفتاري استرس را بشناسيم

 

■ هله هوله خوردن يا ريزه‌خواري

■ بازي مكرر با موها

■ بي‌اعتنا شدن به سرو وضع و ظاهر خود

■ اشتهاي زياد پيدا كردن

■ بي‌اشتها شدن

■ دوري گزيني كردن از ديگران

■ پناه بردن به عادات رفتاري غلط

■ ناخن جويدن

■ تكان دادن بيش از اندازه پاها

■ دائم به چيزي ور رفتن (تسبيح، جاكليدي، خودكار و ...)

■ و ول خوردن و سرجاي خود بند نبودن

 

 

 

1

3- تغيير دادن موضوع بحث و گفتگو

■ از چراغوني‌هاي پارسال چه خبر؟

■ امروز واقعاً از بازي لذت بردم، تو چي؟

■ راستي براي امتحان فردا از كجا تا كجا بايد بخونيم؟

■ پرسپوليس چند شنبه بازي داره؟

■ خوشم مياد از اين كه هميشه لباسات ستِ ستِ

 

4

6- معذرت خواهي كنيد.

■ شرمنده، من نمي‌تونم تو يه همچين مهموني‌اي حضور پيدا كنم.

■ معذرت مي‌خوام، من اصلاً اهل كشيدن اين جور چيزا نيستم.

■‌ با عرض پوزش، نه دوست از جنس مخالف مي‌خوام و نه ميام.

■‌ ببخشيد من روحيه‌ام اصلاً با اين كارا جور نيست.

■‌ منو ببخشيد، اصلاً دلم نمي‌خواد يه همچنين كاري رو تجربه كنم.

 

7- تاكيد بر ارزشهاي شخصي و خانوادگي خود

■ مرسي، اما من اصلاً اين رويه رو دوست ندارم.

■‌ من، اصولاً اين جور مهموني‌ها رو دوست ندارم.

■‌ ببين، ما تو خونوادمون اصلاً اهل دود و دم نيستيم.

■‌ فكر مي‌كنم، هيچوقت نبايد ارزش خودمو زير سؤال ببرم.

■‌ هرگز از اعتمادي كه خونوادم به من دارن سوء استفاده نمي‌كنم.

 

8- تشكر و قدرداني كنيد و رد كنيد.

■ از اين كه لطف كرديد منم به مهموني خودتون دعوت كرديد ممنونم اما نمي‌تونم بيام.

■‌ از اين كه منم دعوت كرديد ممنون، اما من اهل اين جور دوست و رفيق بازيا نيستم.

■‌ مرسي، من نمي‌كشم.

■ نوش جانت، اما من يكي هرگز از اين چيزا نمي‌خورم

■ نه عزيزم، متشكرم، من كاري كه ضرر داشته باشه و چيزي كه مفيد نباشه نه انجامش مي‌دم نه مي‌خورم.

 

9- پيشنهادي سالم‌تر ارائه كنيد

■ نه، اهل پاساژ گردي و خيابون گردي نيستم اما اگه استخر مي‌ريد منم ميام.

■ خوب حالا چرا بريم علافي؟ بياييد خونة ما، عصرونه مهمون من

■‌ اگه قرار باشه دور هم باشيم خوب بيايد بريم سينما

■ نه نمي‌شه، من يكي نيستم، اما اگه مي‌ريد كوه منم با دادشم ميام.

■ مهمونياي اينجوري رو اصلاً دوست ندارم، اگه برنامه واليبال بود منو خبر كنيد.

 

10- براي رد درخواست خودتان دليل بياوريد

■‌ امكان نداره جايي كه نمي‌شناسم بدون اطلاع پدر و مادرم پا بذارم.

■ وقتي چيزي رو دوست ندارم دليلي نداره بهش تن در بدم.

■ روحيه‌ام با اين جور جنگلوك بازيا جور نيست.

■‌ حتي فكرشم نكن، چيزي كه برام ضرر داشته باشه من اهلش نيستم.

■‌ من حد و حدودمو مي‌شناسم بنابراين اصلاً خط قرمزمو زير پا نمي‌ذارم.