اجتماعی و تاریخی » آنچه لازم است از حقوق شهروندی و خانواده بدانیم

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
آنچه لازم است از حقوق شهروندی و خانواده بدانیم
عنوان : آنچه لازم است از حقوق شهروندی و خانواده بدانیم
تعداد صفحه : 222
نوبت چاپ : چاپ اول(جدیدی) سال 1390
نویسندگان : رسول فلاح زرگران،سید اکبر موسوی،محمد ثمری
قیمت : 60000 ريال
شابک : 6-67-8875-964-978

از آنجائيكه اختلافات في‌مابين افراد در جامعه داراي يكي از دو جنبه كيفري يا حقوقي است در اين كتاب برخي از مواد قانون آئين دادرسي در امور كيفري و نيز در امور مدني ذكر شده است، گرچه متن كامل قوانين مورد نظر در دسترس نيز مي‌باشد، اما براي رعايت اصل اختصار و امور مبتلا به افراد جامعه، مواد مهم و كاربردي‌تري در نظر گرفته شده است.

موضوعاتي كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است اشاره به قوانين و حقوق اجتماعي هر فرد در جامعه مي‌باشد كه با دانش و آگاهي لازم در مورد آنها گامي در جهت حل مشكلات خود و ديگران خواهيم برداشت.

قسمتی از فهرست مطالب

 
 

مقدمه:

فصل اول: ازدواج

- پيشگفتار

- معناي ازدواج

- انواع ازدواج

فصل دوم: مهريه

فصل سوم: فسخ نكاح (بر هم زدن ازدواج)

فصل چهارم: طلاق

- انواع طلاق

فصل پنجم: نفقه

فصل ششم: حضانت

فصل هفتم: وصيت

فصل هشتم: ارث

فصل نهم: قولنامه

فصل دهم: اسناد تجاري

فصل يازدهم: سفته

فصل دوازدهم: چك

- انواع چك

فصل سيزدهم: روابط موجر و مستاجر

فصل چهاردهم: سرقفلي

فصل پانزدهم: حقوق و تكاليف مالكين آپارتمانها

فصل شانزدهم: روابط كارگر و كارفرما

فصل هفدهم: مسئوليتها و وظائف ضابطين دادگستري

فصل هجدهم: قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي                                                                               

فصل نوزدهم: وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي مشاغل پزشكي 

فصل بيستم: آشنايي با مجموعه قوانين شهر و شهرداري

فصل بيست و يكم: آشنايي با وظايف و جايگاه ديوان عدالت اداري

فصل بيست و دوم

فصل بيست و سوم

فصل بيست و چهارم

- - نمونه شكايت

فصل بيست و پنجم

- - نمونه دادخواست


منتخبی از متن کتاب

                                                                                    

   مهريه                                                        

 

مُهر واژه‌اي عربي است كه صداق،نِحله، فَريضه نيز ناميده شده است و در فارسي به آن «كابين» مي‌گويند. قانون مدني تعريفي از مهر ندارد. خداوند در آية چهارم سورة مباركه نساء مي‌فرمايد: «و

اتوالنِّساءَ صَدْقاتِهن نِحًلَه» صداق‌هاي زنان را به عنوان بخشش و نحله پرداخت نماييد. اين نشان دهندة آن است كه قرآن كريم مهر را به عنوان بذل و بخشش از سوي مرد به زن مي‌داند و واژة صداق را به

كار برده تا صداقت مرد را در مورد همسرش نشان دهد.

 

*مهر اصطلاحاً مالي است كه مرد تعهد پرداخت آن را در هنگام عقد به زن خود مي‌نمايد تا هر زمان كه زن آن را مطالبه كرد به او پرداخت كند.


مهريه از جمله حقوق مالي زن است. مطابق ماده 1087 قانون مدني تعيين در مهر منوط به تواضي طرفين است و بنابر ماده 1082 به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصوفي در آن بنمايد. چنانچه مهريه وجه رايج باشد به نرخ روز قابل محاسبه است. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق‌الثبت دريافت مي‌كند اما اگر مهريه غيرمنقول باشد حق‌الثبت قانوني براي ثبت آن در دفتر اسناد رسمي دريافت مي‌شود.

 

 مَهريه بايد چه شرايطي داشته باشد؟

مالي كه به عنوان مهر قرار داده مي‌شود بايد داراي شرايطي باشد.

1- ماليت داشته باشد. يعني داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد باشد بنابراين چيزهايي كه مال محسوب نمي‌شوند مانند هوا را نمي‌توان به عنوان مهر قرار داد.

2- قابل تملك باشد. اموال غير قابل تملك اموالي هستند كه مسلمانان نمي‌توانند، آنها را تملك نمايند (مانند شراب و خوك) و يا اموالي هستند كه براساس قانون هيچ فردي نمي‌تواند آن را صاحب شود (مانند موقوفات).

3- معلوم و معين باشد. مالي كه به عنوان مهر قرار داده مي‌شود، بايد از نظر وصف، جنس و مقدار معلوم باشد. مثلاً 500 سكه بهار آزادي. و نبايد مْرُدد ميان دو چيز باشد. مثل اينكه بگويد يكي از آن دو ماشين كه در اينصورت مُهر باطل است.

4- از اموال مرد باشد. اگر مالي كه متعلق به مرد نيست به عنوان مهر قرار داده ‌شود، بايد صاحب مال اجازه آن را بدهد در غير اين صورت مهر باطل است.

 آيا قرار دادن يكي از اعضاي بدن مرد به عنوان مهريه صحيح است؟

خير. چنين مهريه‌هايي به چند دليل باطل است.

1- اعضاي بدن انسان ماليت ندارد تا مال محسوب شود.

2-  اعضاي بدن انسان قابل تملك نيست در صورتي كه مهريه بايد مالي باشد كه قابل تملك باشد.

3- مرد نمي‌تواند اعضاي بدن خود را به زن بدهد در صورتي كه مهريه بايد مقدورالتسليم باشد يعني اينكه مرد توانايي تسليم آن را به زن داشته باشد.

? حداقل و حداكثر ميزان مهريه چقدر مي‌توان باشد؟

اكثر فقهاي اماميه گفته‌اند كه در حداكثر و حداقل مهر محدوديتي نمي‌باشد، و هر مقداري را كه طرفين بر آن توافق نمايند به عنوان مهر مي‌توان قرار داد. قانون مدني نيز از همين نظر پيروي كرده است. (ماده 1080 قانون مدني)

البته بايد حداقل مهر به ميزاني باشد كه عنوان ماليت خود را از دست ندهد. حتي برخي گفته‌اند بايد نصف مهر هم ماليت داشته باشد تا اگر عقد ازدواج قبل از نزديكي بر هم خورد، در اينصورت زن

مستحق گرفتن نصف مَهرُ المُسَمّي ‌(يعني همان مهريه‌اي كه بين زن و مرد تعيين گرديده است) باشد. آنچه به زن مي‌رسد نيز بايد ماليت (ارزش اقتصادي) داشته باشد. در رابطه با حداكثر مهر به نظر

مي‌رسد محدوديتي نباشد هر چند برخي از اساتيد حقوق، مهريه‌هاي سنگيني را كه پرداخت آن از توان مرد خارج است را بي‌اشكال نمي‌دانند.

 

 ?عندالمطالبه بودن مهريه به چه معناست؟

بدين معني است كه به محض وقوع عقد چون زن مالك مهر مي‌شود مي‌تواند آن را مطالبه كند و مرد مكلف است پس از وقوع عقد ازدواج هر زماني كه زن آن را مطالبه كرد به او پرداخت نمايد.

 

? آيا طرفين مي‌توانند براي پرداخت مهريه در زمانهاي تقسيم شده توافق كنند؟

بله. طرفين مي‌توانند براي پرداخت مهريه مدتي را تعيين نمايند يا جهت پرداخت آن به صورت اقساطي توافق نمايند كه در اينصورت بر طبق توافق عمل خواهد شد.

 

? حق حبس در اصطلاح حقوقي و فقهي به چه معناست؟

برخي فقها، مهر را در مقابل بهرة جنسي كه مرد از زن مي‌برد قرار داده‌اند بدين معنا كه مي‌گويند چون مرد از زن خود بهره‌ مي‌برد بايد مالي را به عنوان مهر به او بپردازد. شايد بر مبناي همين عقيده

است كه قانونگذار در ماده 1085 قانون مدني به زن اين حق را داده است كه تا زماني كه مهريه خود را دريافت نكرده است از انجام وظائف زناشويي امتناع ورزد بدون اينكه حق گرفتن نفقه براي زن از بين

برود. در اصطلاح حقوقي به اين حق زن «حق حبس» مي‌گويند.

 

? زن در چه صورتي مي‌تواند از حق حبس استفاده نمايد؟

در صورتي كه مُهًرْ حال باشد يعني براي پرداخت آن مهلتي تعيين نشده باشد و زن قبل از گرفتن مهريه به اختيار خود اقدام به ايفاي وظائف زناشوئي در مقابل شوهرش ننموده باشد.

 

? مهريه چند نوع است؟

1- مَهْرُ المُسَمّي: هنگامي كه ميزان مهر با توافق طرفين تعيين شود خواه در ضمن عقد ازدواج يا بعد از آن، مهرالمْسُمَي گويند. كه ميزان آن را زوجين يا شخص ثالث مي‌تواند تعيين نمايد.

2- مَهرُالمِثل (مهر امثال زن). همانطور كه گفته شد ذكر مهر در عقد ازدواج دائم شرط صحيح بودن آن نيست. بنابراين اگر مهر ذكر نشود يا مهر ذكر شده به جهتي باطل باشد بعد از مقاربت، زن مستحق دريافت «مهرالمثل» (مهر امثال زن) مي‌باشد.

3- مَهرُالمُتْعِه. اين نوع از مهر در جايي است كه در ازدواج دائم مهري تعيين نشده است و مرد نيز قبل از آنكه با زن خود مقاربت كند او را طلاق مي‌دهد، كه در اينصورت بايد مالي را به عنوان «مهر المتعه» به زن بدهد.

 

هنگامي كه اختيار تعيين مهر به يكي از طرفين (زن يا شوهر) يا شخص ثالثي داده مي‌شود، آنها حداكثر تا چه ميزاني مي‌توانند مهر را تعيين نمايند؟

شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را به هر ميزاني كه بخواهد تعيين نمايد. (ماده 1089 قانون مدني) اما اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود او نمي‌تواند ميزان مهر را بيشتر از (مهرالمثل) تعيين نمايد.

 

ميزان مَهْرُالمثل چگونه تعيين مي‌شود؟

    براي تعيين مقدار مهُرالمثل، شرايط زن را از حيث شرافت خانوادگي، تحصيلات و زيبائي و ساير صفات در نظر مي‌گيرند و همچنين وضعيت او را نسبت به بستگان و دوستانش مي‌سنجند.

 

مهر المتعه چگونه تعيين مي‌شود؟

براي تعيين مقدار مهر المتعه وضع مرد را از حيث ثروتمند يا فقير بودن در نظر مي‌گيرند و با توجه به توان مالي مرد، مقدار مهر را تعيين مي‌نمايند.

 

زن چه موقع مالك مهريه مي شود؟

به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌شود و حق هر نوع تصرفي را در آن دارد. اما براي آنكه به طور غيرقابل خدشه مالك مهريه شود بايد با شوهر خود مقاربت كرده باشد بنابراين چنانچه مرد قبل از

مقاربت، زن خود را طلاق دهد. زن استحقاق نصف‌مهرالمسمي را خواهد داشت و اگر مرد قبلاً بيش از نصف را پرداخت نموده باشد مي‌تواند مازاد بر نصف را از زن پس بگيرد. (ماده 1092 قانون مدني)


زن از چند طريق مي‌تواند مهرية خود را مطالبه كند؟

اگر براي مطالبة مهريه، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري، مدتي تعيين نشده باشد و يا مدت تعيين شده به پايان رسيده باشد زن از دو طريق مي‌تواند مهرية خود را بگيرد:

1- از طريق اجراي ثبت: چون سندازدواج (قباله)  از اسناد لازم الاجراي ثبتي است بنابراين زن مي‌تواند با درخواست صدور اجرائيه ثبتي، مهريه خود را وصول نمايد.

طبق مواد 92 و 93 قانون ثبت اتسناد و املاك، سند رسمي راجع به ديون، املاك، اعيان بدون احتياج به صدور حكمي از مراجع قضايي لازم‌الاجرا است. لذا زن مي‌تواند از طريق دايره اجراي ثبت و صدور

اجرائيه ثبتي مهر خود را وصول كند. صلاحيت مراجع ثبتي نسبت به مهريه زوجه كه به عنوان دين زوج محسوب مي‌شود بر حسب اين كه مهريه زوج منقول باشد يا غيرمنقول متفاوت خواهد بود: در صورت

«منقول بودن» مهريه دفترخانه ازدواج محل تنظيم سند ازدواج و در صورت «غيرمنقول بودن» دفتر اسناد رسمي محل تنظيم سند صلاحيت دارد.

 

درخواست صدور اجرائيه ثبتي از طرف زن چگونه است؟

براي اين كار زن ابتدا بايد به دفتر رسمي ازدواجي كه در آنجا ازدواجش ثبت شده، مراجعه نمايد و درخواست خود را كتباً به دفترخانه تقديم كند. در اين شرايط دفترخانه به شوهر زن ضمن اخطاريه‌اي

اعلام مي‌دارد كه ظرف مدت 10 روز مهريه زن را پرداخت نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادخواست تأمين دليل در مورد تصادف

خواهان:

خوانده:

تعيين خواسته: درخواست تأمين دليل در مورد تصادف

دلائل: 1-كروكي تنظيمي در خصوص تصادف توسط افسر كاردان فني تصادفات 2- فتوكپي مصدق سند اتومبيل 

 

رياست محترم دادگاههاي عمومي شهرستان ....................

 

احتراماً به استحضار مي‌رساند، اينجانب خواهان دارنده اتومبيل ...........به شماره شهرباني (پلاك) ....................مطابق كروكي پيوست دادخواست با اتومبيل شماره .................به رانندگي خوانده تصادف نمودم كه منجر به خسارات مالي فراواني گرديده، با اينكه خوانده مقصر مي‌باشد حاضر به پرداخت خسارات وارده نمي‌باشد بدينوسيله با تقديم اين دادخواست وفق مواد.......الي.........قانون آئين‌دادرسي مدني تقاضاي صدور قرار تأمين دليل و اجراي آن را با جلب نظر كارشناس جهت برآورد ميزان خسارت وارده از محضر دادگاه محترم دارم، ضمناً دادخواست ضرر و زيان را در موعد قانوني تقديم دادگاه خواهم نمود.

 

 

امضاء خواهان