کمک آموزشی و درسی » آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم انسانی)

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم انسانی)
عنوان : آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم انسانی)
تعداد صفحه : 208
نوبت چاپ : چاپ هشتم سال 1391
نویسندگان : استاد محمدرضا پوردستمالچی،مهندس سید محسن ساداتیان
قیمت : 55000 ريال
شابک : 5-35-8875-964-978
قسمتی از فهرست مطالب

  

      بخش                                جدول راهنماو تعاريف                                  اول

 

جدول رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم انساني دردانشگاهها وموسسات آموزش عالي         

گروههاي مختلف آزمايشي جهت شركت در آزمون سراسري ورودي به دانشگاه          

مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور       

تعريف گرايش، دروس پايه، اصلي و تخصصي رشته              

 

دروس تخصصي گرايش روانشناسي كودكان استثنايي 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آسيب‌شناسي رواني 2

3

اختلالات تكلم و گفتار درماني

2

بهداشت رواني كودكان استثنايي

2

پژوهشهاي عملي انفرادي در كودكان استثنايي

4

روانشناسي مشاوره و راهنمايي

2

روانشناسي تدريس به كودكان نابينا

2

روانشناسي تدريس به كودكان ناشنوا

2

روانشناسي كودكان تيزهوش

2

روانشناسي كودكان ناسازگار

2

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار كودكان

3

سمينار مسائل كودكان استثنايي

2

متون روانشناسي كودكان استثنايي

3

نظريه‌ها و كاربرد آزمونهاي شناختي

4

روانشناسي كودكان عقب‌مانده

2

جمع

35

 

 

 

 

 

 

دروس اختياري گرايش روانشناسي كودكان استثنايي 

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

اختلالات يادگيري

2

آسيب‌شناسي اجتماعي

2

انسان‌شناسي در اسلام

2

آموزش قرآن

2

بازپروري معلولين

2

تفكر و زبان

2

روانشناسي جنايي

2

روانشناسي تجربي و اجتماعي

2

روانشناسي اجتماعي كاربردي

2

روانشناسي تفاوتهاي فردي

2

روانشناسي صنعتي و سازماني

2

روانشناسي مديريت

2

زيست‌شناسي

2

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و آمار

2

مددكاري اجتماعي

2

نگرش و تغيير آن

2

فلسفه اسلامي

2

جمع

10

 

فهرست درسهاي كارشناسي رشته روانشناسي/ گرايش: روانشناسي شاخه اصلاح و تربيت

دروس اصلي و پايه دوره كارشناسي روانشناسي شاخه اصلاح و تربيت

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روانشناسي عمومي (1)‌

2

روانشناسي تجربي

2+2

روانشناسي عمومي (2)

2

روانشناسي رشد (1)‌

3

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

2

روانشناسي يادگيري (نظريه‌ها و مفاهيم)

3

آمار توصيفي

2

روانشناسي تربيتي

3

فيزيولوژي عمومي

3

روانشناسي اجتماعي

3

كليات فلسفه

3

روان سنجي

3

مباني جامعه شناسي

3

انگيزش و هيجان شخصيت

3

روانشناسي احساس و ادراك متون روانشناسي

2

آسيب‌شناسي رواني 1 (روانشناسي مرضي)

3

به زبان خارجي (1)

3

بهداشت رواني

3

آمار استنباطي روش تحقيق در روانشناسي

2+1

تاريخچه و مكاتب روانشناسي

3

روانشناسي فيزيولوژيك

3

جمع

71

 

دروس اختصاصي رشته روانشناسي شاخه اصلاح و تربيت

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آسيب شناسي رواني 2

3

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي

3

كليات حقوق جزاي عمومي

2

مشاوره خانواده

2

جرم شناسي عمومي

2

كاربرد آزمونهاي رواني

3

و حقوق جزاي اختصاصي

3

آسيب‌شناسي اجتماعي

2

روانشناسي جنائي

3

بزهكاري كودكان و نوجوانان

3

پويائي گروهي

3

سمينار در مسائل اصلاح و تربيت

2

نظريه‌هاي رواندرماني

3

پژوهشهاي عملي و انفرادي در اصلاح و تربيت

4

روشهاي اصلاح و تربيت و رفتار

2

كليات مشاوره و راهنمايي

2

 

دروس اختياري رشته روانشناسي شاخه اصلاح و تربيت

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روانشناسي صنعتي و سازماني

2

بررسي مسائل اجتماعي ايران

3

مقدمه علم حقوق

3

روشهاي بازپروري (عملي)

2

روانشناسي كودكان استثنائي

4

اعتياد

3

روانشناسي پويايي گروه

3

جامعه شناسي خانواده

2

مددكاري اجتماعي

3

فنون روان نمايشي (عملي)

2

آشنايي با سازمانهاي دادگستري

2

مسائلي نوجوانان و جوانان

2

اصول علوم اقتصاد

2

خانواده درماني (عملي)

2

كليات حقوق مدني

2

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آمار

3

متون زبان تخصصي (2)

2

جامعه شناسي روستايي (نظري)

2

روانشناسي مديريت

2

انسان در ديدگاه اسلام

2

جامعه شناسي آموزش و پرورش

2

كار درماني (عملي)

2

مقدمات رياضي

2

جمع

56