دکتر فرهنگ هلاکویی - تصمیم گیری

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - تصمیم گیری

 

در تحلیل نهایی ملاک قرار دادن نگاه و نظر مردم ، یک ترمز و حفره عجیبه روانیست و گرفتاری های بسیاری را به همراه خواهد داشت!

برای بسیاری از ما نگاه و نظر مردم در فرایند تصمیم گیری یک ملاک اصلی اساسی هست.

سوالی که مطرح میشود این است که چگونه ذهن را از این حفره روانی خارج کنیم؟؟
تصمیم گیری
تصمیم گیری یک مهارت هست
یعنی نیاز به آموختن و تمرین دارد

مغزه ما در هر لحظه نمیتواند تمام اطلاعات و تحلیل هایش را نسبت به یک موضوع ارائه دهد!

پس برای تصمیم های مهم باید در ساعت های متفاوت و شرایط متفاوت به آن موضوع فکر کرد تا بتوان از حداکثر اطلاعات مغز استفاده کرد

مطالعات علمی ثابت کرده اند که هرچه شرایط ، هیجان واحساسات بیشتری را در ما ایجاد کند ، به همان نسبت دسترسی ما به سطح خودآگاه و قشر خاکستری مغز کم میشود!

این به معنای رخ دادن یک فاجعه در تصمیم گیریست ، در این شرایط ارتباط ما با خاطرات و تجربه های گذشته نیز محدود میشود