دکتر فرهنگ هلاکویی - دادن پاداش

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - دادن پاداش

 

دادن پاداش: تشویق باعث رشد اعمال نیک و حرکت به سوی ترقِّی می شود. ما بايد كار خوب را با لذت در ذهن كودك گره بزنيم. اين لذت شامل كتاب خوان شدن كودك، درس خواندن، تميز كردن اتاق، مسواك زدن، اموزش صحيح دستشويي رفتن، و ديگر روش تربيتي كودك مي باشد.

دادن پاداش به اين شكل ميباشد كه براي كار خوب كودك پاداشي در نظر گرفتن مي باشد. اين پاداش مي تواند از گرفتن برچسب و استيكر، تا رفتن به شهر بازي يا خريد اسباب بازي باشد. در ابتدا هر بار كودك بعد از انجام كار خوب پاداش دريافت مي كند. به مرور كه كار خوب نهادينه شد دادن پاداش يك بار در ميان، دوبار در ميان و در اخر به صورت تصادفي است. اينجاست كه انجام ان كار در ذهن كودك براي تمام عمر با لذت گره خورده است.