دکتر فرهنگ هلاکویی - حذف ادم هاي سمي از زندگيتان

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - حذف ادم هاي سمي از زندگيتان

 

براي حذف ادم هاي سمي از زندگيتان هيچ گاه احساس گناه و خجالت و پشيماني نکنيد...
فرقي نميکند،از بستگانتان باشد يا عشقتان يا يک اشناي تازه...
مجبور نيستيد براي کسي که باعث رنج و احساس حقارت در شما ميشود جايي باز کنيد..
جدايي ها تلخند و ازار دهنده!
اما از دست دادن کسي که باعث آزار شماست،
در حقيقت منفعت است نه خسارت...