دکتر فرهنگ هلاکویی - تغییرات بدنی استرس

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - تغییرات بدنی استرس

 

بیماری قلبی، تنفسی، احساس گیجی، عرق کردن، انقباض عضلات، لرزش و لرزیدن، سردرد و میگرن، زخم معده و تهوع ، تکرر ادرار و یا اسهال، انواع مختلف سرطانها بخصوص سرطان پوست

از لحاظ روانی :
ناتوانی در تصمیم گیری، توجه و تمرکز بهم میزند ،حافظه را دچار مشکل میکند، افکار بد و منفی و غیرواقعی را غالب میکند ،نگرانی و وحشت را موجب میشود، خستگی و تحریک پذیری را سبب میشود

از نظر رفتاری :
به انزوا کشاندن ،مواد مخدر و مشروب، خواب و بی خوابی ،پرخاشگری و خشم و عصبانیت، زمینه را برای وسواس و رفتار اجباری فراهم میکند، تمایل جنسی را یا از بین میبرد یا بسیار تشدید میکند، موجب تنبلی میشود، خرابکاری، زمینه را برای صانعه پذیری موجب میشود، فراموشی را بدنبال دارد و اشتباه را فراوان میکند. مثال:خرید و مسافرت