دکتر فرهنگ هلاکویی - مشخصه فردی که استرس دارد

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مشخصه فردی که استرس دارد

 

مثلاً اگر پسرِ من برود یک شهر دیگری، من می میرم و یا من چکار کنم، یعنی من یک دردی درست می کنم که اصلا نیست.

یا اگر من از این زندگی زناشویی بیرون بیایم چه خواهد شد؟

برخی از اوقات من فقط یک دردِ خیالی را 10 برابر و 100 برابر می کنم، یعنی درد و رنج وجود دارد، اما من این درد را به صورتی در می آورم که غیرقابل قبول و تحمل باشد.

بنده بارها با کسانی روبه رو شدم که برای داشتن یک چیزی با تمام وجودشان سالها جنگیده¬اند و بعد، وقتی که از دستشان رفته آنگاه دیده¬اند که تازه راحت هم شده¬اند، اصلا فکر هم نمی کردند که موضوع اینگونه باشد چرا؟؟