دکتر فرهنگ هلاکویی - دیگران ما را چه جور می بینند

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - دیگران ما را چه جور می بینند

 

شوپنهاور می نویسد؛بیش از نیمی از نگرانیها و دلواپسیهای ما، از توجه مان نسبت به عقیده دیگران ناشی می شود...

باید این خار را از تن خود درآوریم.لزوم حفظ ظاهر پسندیده آنقدر قوی است که بعضی زندانیها موقع رفتن برای اجرای اعدام خود بیش از همه به لباس و حرکات و اطوار خود فکر می کنند.

عقیده دیگران،پنداری است که شاید هر دم تغییر کند. پس در این صورت ما نمیتوانیم هر آن در حال تغییر باشیم. عقاید به رشته ای آویخته است و ما را نسبت به آنچه دیگران فکر می کنند و یا تصور میکنیم که فکر میکنند، به بردگی می کشاند.

چون هرگز نخواهیم دانست که دیگران واقعا چه فکری می کنند.