دکتر فرهنگ هلاکویی - خانم ها شش گروه می باشند

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - خانم ها شش گروه می باشند

 

خانم ها شش گروه می باشند

گروه اول: که در جامعه خیلی پذیرفته شده است. مادر و مقدس است. (Mother and Holy) یعنی دخترانی که خیلی حالت مادرانه و پرستار دارند و حالت پرورش دهنده دارند و همچنین مواظب و مراقبند و خیلی هم پاک و مقدس هستند و حالت پرورش دهنده دارند و همچنین مواظب و مراقبند و خیلی هم پاک و مقدس هستند و حالت Care (مراقبت) را بیش از هر چیز دیگری دارند و حالت شفقت یعنی دلسوز، مراقب و مواظب دیگرانند (Compassionate).

گروه دوم: مدیر و مدبر یعنی اداره کننده هستند. کسانی هستند که می توانند سازماندهی و اداره کنند و اوضاع را همیشه در اختیار و کنترل داشته باشند و بالا بایستند و همه چیز را به نحوی زیر نظر داشته باشند. بنابراین با آگاهی، دانایی و تدبیرشان عمل می کنند.

گروه سوم: معشوق و معشوقه است. یعنی فقط دلبری می کنند و بیشتر در غالب معشوقه ظاهر می شوند و به نوعی گیرنده می باشند و محبت را یک طرفه می خواهند اما محبت ورزی نمی کنند.

گروه چهارم: ترکیی از این سه نوع هستند. مردها غالبا خواهان این نوع زنان می باشند. به عبارتی از یک طرف مادر می خواهند، از طرفی، یک زن اداره کننده و در حقیقت مواظب، مراقب، مدیر و مُدبر می خواهند و از طرفی، احتیاج به کسی دارند که بتواند حالتِ شور، شوق، هیجان، ارتباطات احساسی، عاطفی و جنسی را داشته باشد. اما دو گروه دیگر هم وجود دارد که در فرهنگ ما متاسفانه فراوان دیده می شود.

گروه پنجم: ضعیف است. متاسفانه در فرهنگ ما بسیار به چشم می خورند و باورشان این است که من هیچم و ناچیزم و کاری از من بر نمی آید و نمی فهمم و نمی دانم و سرم باید پایین باشد و فقط بله و چشم بگویم. معمولا این آدم ها دنبال کسی هستند که از آنها مراقبت می کند و خود را به عنوان فردی خدمتکار در خدمت همسر و فرزندان می بیند و همیشه از حق خود می گذرد و به عبارتی سنگ زیرین آسیاب است.

گروه ششم: خانم هایی هستند که طرفدار «مکتب فِمینیسم» می باشند یا طرفدار آزادی و برابری زن هستند و دشمن مردان.
این گروه به صورت خودش را نشان می دهد:
1) به صورت فردی متمدن که دنبال همسری هستند و احتمالا به زودی همسرشان نیز جزو گروه زی ذی می شود. یعنی زن ذلیل. بنابراین مرد کاملا در اختیار و کنترلشان می باشد.
2) به صورت کسی که دمار از روزگار مرد در می آورد. پول هایش را می گیرد و می رود سراغ بعدی و پول های او را نیز می گیرد. می رود سراغ دیگری. زندگی این و آن را به هم می زند. تخصصش نیز این است که سراغ کسانی برود که فکر می کنند زندگی خوبی دارند اما زن از دست مرد کلافه است و این گونه عنوان می کنند که مردها را بدهید دست من تا درستشان کنم و در اصل آنها یک نوع شکارچی هستند که دنبال و در اصل آنها یک نوع شکارچی هستند که دنبال یک مرد زخمی می باشند و رفتارشان مثل شیری است که حوصله شکار ندارد، اما دنبال یک آهوی زخمی می گردد و معمولا هم پیدا می کنند. این دو نوعِ آخر یعنی دشمنی مردها و ضعیفه بودن، گرفتاری است که امیدوارم شما جزو این دو گروه نباشید. اگر در گروه ضعیفه ها هستید، بیرون بیایید چون دورانش به سر آمده و اگر در گروه دشمنِ مردها هستید خودتان را اصلاح کنید.