دکتر فرهنگ هلاکویی - مفهوم موفقیت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مفهوم موفقیت

 

در جوامع سنتی مفهوم موفقیت به سه چیز مرتبط بوده :

خون : مردم مفهوم موفقیت را در روابط خواهری برادری و پدری مادری میدیدند ، ( خاک و خدا)

در جوامع صنعتی مفهوم موفقیت پول قدرت و نفوذ اجتماعی یا ابروی اجتماعی است،

در حالیکه در جامعه خبری و اطلاعاتی و جامعه بعد از آن مساله اصلی و اساسی مساله آگاهی و آزادی و اخلاق و صلح با درون و بیرون است،،

‌ یعنی روزی که شما آدم موفقی هستید به یک مرحله ای از اگاهی و دانایی و توانایی و آزادی و آزادگی و اصول اخلاقی رسیدید،

که در نتیجه با خود و با دیگران حتی با طبیعت هم از سر صلح و دوستی بر میایید