دکتر فرهنگ هلاکویی - سلسله مراتب نیازها

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - سلسله مراتب نیازها

 

نیاز بیش از هر چیز دیگری سازنده انگیزه یا Motivation و تعیین کننده هدف یا Goal

  1. نیاز فیزیکی
  2. نیاز امنیت
  3. نیاز به عشق
  4. نیاز به دانایی و آگاهی
  5. نیاز به زیبایی و هنر
  6. نیاز به Self Esteem یا حرمت نفس یعنی رسیدن به مرحله ای که من منم و تو تو و هر دو خوبیم و باید بهتر شویم و به هم کمک کنیم که بهتر بشویم.
  7. نیاز به خود شدن یا تحقق خود است Self Actualization تا دانه ای که هستیم به درخت پر بار و بری تبدیل شویم
  8. نیاز اخلاقی و انسانی یعنی رسیدن به اونجا که مساله اخلاق ̨ عدالت ̨ محبت ̨ آزادی ̨ حقیقت ̨ حرمت و حیثیت انسانی اساس کار است.

دو نیاز اول نیازهای واقعی هستند که به نظر مازلو مبتنی بر کمبود هستند و پنج نیاز بعدی نیاز هایی هستند که باید به وجود آورنده شوند.