دکتر فرهنگ هلاکویی - اختلاف بین بچه ها، خواهران و برادران و همبازیها

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - اختلاف بین بچه ها، خواهران و برادران و همبازیها

 

زمانی که بین بچه ها چه خواهر و برادر و چه همبازی و دوستانشان اختلافی پیدا می شود چه کاری باید کرد؟

باید از دور نظاره گر آن بود، که این اختلاف و یا این رابطه ی بد، بدتر نشود. از طرف دیگر مطمئن بود که اگر خود آنها از عهده ی حل مسئله و مشکل خودشان بر می آیند، کاری به کار آنها نداشت. اگر در این زمینه تردیدی وجود دارد و یا یکی از طرفین کمکی می خواهد، باید به عنوان یک ناظر و راهنما ولی بسیار بی طرفانه و منصفانه، نظری را آهسته آهسته ابراز کرد، و از آنها خواست که به آن توجهی کنند. ولی اگر اختلاف بچه ها کمی بالا گرفته و اختلاف به جدال و کتک کاری رسیده، حتما پدر و مادر و یا اگر در ارتباط با بچه های دیگر است یکی از والدین باید در این کار دخالتی داشته باشد و همانگونه که بعدا اشاره خواهد شد، دادگاهی را تشکیل دهد و حق را به حق دار برساند و طرف مقابل را نیز مورد توجه و محبت قرار دهد و شرایطی را فراهم کند که دوباره بازی و دوستی ادامه پیدا کند.

نکته ای که در خصوص همبازی برای کودکان وجود دارد این است که برخی از اوقات بچه ها به مجرد این که یکی از همبازیها، رفتار مناسبی با آنها ندارند، به یکباره آن را ترک می کنند، و یا با به کار گرفتن کلمات زشت او را از خودشان دور می کنند.ممکن است که حتی به او آسیب بزنند. در این گونه موارد باید مواظب رفتار فرزندانمان باشیم برخی از اوقات بچه ها در این زمینه به خاطر این که دوستشان یا همبازیشان با او بازی نکرده، این حرف را می زنند. که تو را به تولدم دعوت نمی کنم، و تو روز تولد من نمی تونی بیایی! در این گونه موارد باید نظر آنها را بعدا عوض کرد و به آنها فرصت داد که این دشمنی و مخالفت را به دوستی تبدیل کنند.